Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Giới thiệu những loại Cánh – Wings

Cánh đặc biệt – Mu Online:

Lưu ý: cánh này hiện chưa có công thức ép, chỉ có thể nhận được thông qua event hoặc mua trong shop.

Cánh đặc biệt – Mu Online
Hình ảnh Mô tả
Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Wings Devil & Angel

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 350)

(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

– Phòng thủ: 100
-Tăng sát thương: 75%.
– Hấp thụ thiệt hại: 75%

Ops

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 4% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 4% cơ hội phục hồi 100% HP.
– 4% sát thương kép ..
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Wing of Conqueror

Sử dụng cho: Chiến Binh | Phù Thủy | Tiên Nữ | Đấu Sĩ | Chúa Tể | Thuật Sĩ | Thiết Binh | Thương Thủ | Rune Wizard

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh đặc biệt)

Được sử dụng bởi tất cả các nhân vật

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 60
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công toàn diện của kẻ thù.
– Tăng sát thương của Wizardry / Curse + 4, + 8, + 12, + 16.
– Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cánh cấp 4 / Áo choàng cấp 4 – Mu Online:

Lưu ý: cánh này chỉ có thể ép được ở phiên bản Season 13 trở lên. Những phiên bản thấp hơn có thể mod vào trực tiếp trong game chứ không có công thức ép cánh 4.

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 4 / áo choàng cấp 4

Cánh cấp 4 / Áo choàng cấp 4 – Mu Online
Hình ảnh Mô tả
Wings of Flame God - Wing 4 - Mu Online

Wings of Flame God

Sử dụng cho: Chiến Binh

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Dragon Knight

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 140
– Tăng sát thương: 55%
– Thiệt hại: 43%

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 3% cơ hội phục hồi 100% HP.
– 3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
– 3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
– 3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
– 5% Tăng tốc độ tấn công
– Tăng Sức mạnh

Số liệu thống kê

– Tăng Tăng chỉ số nhanh nhẹn
– Tăng chỉ số sức sống
– Tăng chỉ số năng lượng
– Tăng sát thương  + 4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt)

Wings of Heaven - Wing 4 - Mu Online

Wings of Heaven

Sử dụng cho: Phù Thủy

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Soul Wizard

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 140
– Tăng sát thương: 55%
– Thiệt hại: 43%

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

Số liệu thống kê

– Tăng Tăng chỉ số nhanh nhẹn
– Tăng chỉ số sức sống
– Tăng Tăng chỉ số năng lượng
– Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

Wing of Celestial Body

Sử dụng cho: Tiên Nữ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi tộc Elf

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 140
– Tăng sát thương: 55%
– Thiệt hại: 43%

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

Số liệu thống kê

– Tăng chỉ số nhanh nhẹn
– Tăng chỉ số sức sống
– Tăng chỉ số năng lượng
– Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Wings of Annihilation - Wing 4 - Mu Online

Wings of Annihilation

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Magic Knight

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 140
– Tăng sát thương: 55%
– Thiệt hại: 43%

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

Số liệu thống kê

– Tăng chỉ số nhanh nhẹn
– Tăng chỉ số sức sống
– Tăng chỉ số năng lượng
– Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
-Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

Cloak of Dominator

Sử dụng cho: Chúa Tể

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Empire Lord

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 140
– Tăng sát thương: 55%
– Thiệt hại: 37%

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

Số liệu thống kê

– Tăng chỉ số nhanh nhẹn
– Tăng chỉ số sức sống
– Tăng chỉ số năng lượng
– Tăng sát thương tăng +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Wings of Other World - Wing 4 - Mu Online

Wings of Other World

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Dimension Summoner

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 140
– Tăng sát thương: 55%
– Thiệt hại: 43%

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

Số liệu thống kê

– Tăng chỉ số nhanh nhẹn

– Tăng chỉ số sức sống
– Tăng chỉ số năng lượng
-Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cloak of Judgment - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Judgment

Sử dụng cho: Thiết Binh

(Cấp đô yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Fist Blazer

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 140
– Tăng sát thương: 55%
– Thiệt hại: 43%

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

Số liệu thống kê

– Tăng chỉ số nhanh nhẹn

– Tăng chỉ số sức sống
– Tăng chỉ số năng lượng
– Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Cộng thêm phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cloak of Judgment - Wing 4 - Mu Online

Cloak of Isolation

Sử dụng cho: Thương Thủ

(Cấp độ yêu cầu: 800)

(Cánh 4)

Được sử dụng bởi Shining Lancer

– Sức tấn công: 100
– Phòng thủ: 140
– Tăng sát thương: 55%
– Thiệt hại: 43%

Ops:

-25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-3% cơ hội phục hồi 100% HP.
-3% cơ hội phục hồi 100% Mana.
-3% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
-3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-3% Tăng cơ hội sát thương hoàn hảo
-3% Tăng cơ hội sát thương gấp đôi
-5% Tăng tốc độ tấn công
-Tăng sức mạnh

 

Cánh cấp 3 / Áo choàng cấp 3 – Mu Online:

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 3 / áo choàng cấp 3

Cánh cấp 3 / Áo choàng cấp 3 – Mu Online
Hình ảnh Mô tả
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm

Sử dụng cho: Chiến Binh

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Blade Master.

– Phòng thủ: 60 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

– 25% may mắn trong Soul Rate + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% Cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% Cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% Cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Thiệt hại thêm +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Cánh Thiên Sứ
Wing of Eternal

Sử dụng cho: Phù Thủy

(Cấp độ yêu cầu: 400)

(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Grand Master.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Sát thương ma thuật thêm +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Cánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion

Sử dụng cho: Tiên Nữ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi High Elf.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội bỏ qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Thiệt hại tăng +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Duel Master.

– Phòng thủ: 55 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Op:

– 25% may mắn trong tỷ lệ + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Thiệt hại tăng +4, +8, +12, +16
– Sát thương tăng  +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt.

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Áo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor

Sử dụng cho: Chúa Tể

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Lord Emperor.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp Cape * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 24% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản toàn bộ đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Thiệt hại  +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3%  sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt)

Cánh Phượng Hoàng - Wing of Dimension - Wing 3 - Mu Online

Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Dimension Master.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Sát thương ma thuật thêm +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
-Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm trượt).

Áo Choàng Đại Tướng - Cape of Overrule - Wing 3 - Mu Online

Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule

Sử dụng cho: Thiết Binh

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Master Fist.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 24% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội để phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng Thiệt hại thêm +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Tăng phòng thủ +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Cloak of Transcendence

Sử dụng cho: Thương Thủ

(Cấp độ yêu cầu: 400)
(Cánh 3)

Được sử dụng bởi Miracle Lancer

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 4) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 39% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
– 5% cơ hội phục hồi 100% Mana.
– 5% cơ hội phản toàn bộ đòn tấn công của Kẻ thù.
– 5% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
– Phòng thủ cộng thêm +4, +8, +12, +16
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cánh cấp 2.5 / Áo choàng cấp 2.5 – Mu Online:

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 2.5 (cánh ex700) / áo choàng cấp 2.5

Cánh cấp 2.5 / Áo choàng cấp 2.5 – Mu Online
Hình ảnh Mô tả
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 2.5 (Wing 2.5)

Wing of Chaos

Sử dụng cho: Chiến Binh | Đấu Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Knight Blade, Magic Gladiator.

– Phòng thủ: 46 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 33% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 30% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
-Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 2.5 (Wing 2.5)

Cloak of Death

Sử dụng cho: Chúa Tể | Thiết Binh

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Rage Fighter, Dark Lord

– Phòng thủ: 27 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 21% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 13% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Wing of Life

Sử dụng cho: Tiên Nữ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Muse Elf.

– Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội  phục hồi 100% HP.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 2.5 (Wing 2.5)

Wing of Magic

Sử dụng cho: Phù Thủy | Thuật Sĩ | Đấu Sĩ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 290+(Wing Level*4)
(Cánh 2.5)
(Cánh Ex700)

Được sử dụng bởi Soul Master, Bloody Summoner, Magic Gladiator.

– Phòng thủ: 37 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 35% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 29% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– 5% cơ hội phục hồi 100% HP.
– Tăng sát thương của Phù Thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Tăng tập trung + 1%, + 2%, + 3%, + 4%
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cánh cấp 2 / Áo choàng cấp 2 – Mu Online:

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 2 / ép áo choàng cấp 2

Cánh cấp 2 / Áo choàng cấp 2 – Mu Online
Hình ảnh Mô tả
Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)

(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Bloody Summoner.

– Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương ma thuật tăng +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 1% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord

Sử dụng cho: Chúa Tể

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)

(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Dark Lord.

– Phòng thủ: 15 + (Cấp Cape * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Phòng thủ tăng + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2) Dark Rave không được tính vào sát thương.
– Hấp thụ sat thương: 20% + (Cấp độ áo choàng * 2)

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng thêm +50 HP + (Cấp độ áo choàng * 5).
– Tăng lên +50 Mana + (Cấp độ áo choàng * 5).
-Tăng +10 Commando + (Cấp độ áo choàng * 5).
– 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Cánh Linh Hồn
Archangel Wings

Sử dụng cho: Phù Thủy

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Soul Master.

– Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).
– Tăng tốc độ di chuyển.

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng
– Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương của Phù thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Tăng sát thương tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Cánh Tinh Thần
Spirit Wings

Sử dụng cho: Tiên Nữ

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Muse Elf.

Phòng thủ: 30 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).
Tăng tốc độ di chuyển.

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương  + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Cánh Rồng
Dragon Wings

Sử dụng cho: Chiến Binh

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Blade Knight.

– Phòng thủ: 45 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Magic Gladiator.

– Phòng thủ: 40 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 32% + (Cấp cánh * 1).
– Hấp thụ sát thương: 25% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
-Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
-Tăng sát thương của Phù Thủy tăng + 4, + 8, + 12, + 16.
-Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter

Sử dụng cho: Thiết Binh

Cấp độ yêu cầu: 215+(Wing Level*5)
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Rage Fighter.

– Phòng thủ: 15 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 20% + (Cấp cánh * 2).

 

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng HP: 50 + (Cấp cánh * 5).
– Tăng Mana: 50 + (Cấp cánh * 5).
– 3% Khả năng vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Cloak of Limit

Sử dụng cho: Thương Thủ

Cấp độ yêu cầu: 280
(Cánh 2)

Được sử dụng bởi Grow Lancer

– Phòng thủ: 15 + (Cấp cánh * 2) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 5, + 6, + 7, + 8, + 9, + 10].
– Tăng sát thương: 20% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 10% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng +50 HP + (Cấp cánh * 5).
– Tăng +50 Mana + (Cấp cánh * 5).
– 3% Cơ hội vượt qua Phòng thủ của kẻ thù.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

Cánh cấp 1 / Áo choàng cấp 1 – Mu Online:

Xem thêm: hướng dẫn ép cánh cấp 1

Cánh cấp 1 / Áo choàng cấp 1 – Mu Online
Hình ảnh Mô tả
Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1)

Cánh Vũ Linh
Mistery Wings

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Summoner.

– Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng sát thương ma thuật tăng +4, +8, +12, +16
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%
Giảm sát thương 1%  sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Cánh Tiên Nữ
Fairy Wings

Sử dụng cho: Tiên Nữ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Fairy Elf.

– Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Tăng tốc độ di chuyển.

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Cánh Thiên Đàng
Heaven Wings

Sử dụng cho: Phù Thủy | Đấu Sĩ | Rune Wizard

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Dark Wizard, Magic Gladiator.

– Phòng thủ: 10 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Tăng tốc độ di chuyển

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng sát thương ma thuật  + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 1% sau cuộc tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

Các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online

Cánh Quỹ
Satan Wings

Sử dụng cho: Chiến Binh | Đấu Sĩ

Cấp độ yêu cầu: 180+(Wing Level*4)
(Cánh 1)

Được sử dụng bởi Dark Knight, Magic Gladiator.

– Phòng thủ: 20 + (Cấp cánh * 3) [Cấp + 10 ~ + 15 Gia tăng phòng thủ + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9].
– Tăng sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Hấp thụ sát thương: 12% + (Cấp cánh * 2).
– Tăng tốc độ di chuyển.

 

Ops:

– 25% may mắn trong tỷ lệ Soul + 5% tỷ lệ sát thương chí mạng.
– Tăng sát thương + 4, + 8, + 12, + 16.
– Phục hồi HP 1%, 2%, 3%, 4%.
Giảm sát thương 3% sau khi tấn công thành công (Bao gồm cả trượt).

 

 

Bình Luân
Ngôn Ngữ »