Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Giáp Trụ – Set Item

♦ Chiến Binh

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Da
Leather Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Đồng
Bronze Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Trâu Xanh
Scale Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thiên Kim
Brass Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Rồng Đỏ
Dragon Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Rồng Đen
Black Dragon Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Rồng Xanh
Dark Phoenix Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Quyền Năng
Dragon Knight Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Hắc Điểu
Ashcrow Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thần Thoại
Titan Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Hoàng Long
Brave Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thiết Phiến
Plate Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thần Long
Great Dragon Set

 

♦ Tiên Nữ

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Trinh Nữ
Vine Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Lụa
Silk Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thiên Thanh
Wind Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Ngọc Bích
Spirit Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Kim Ngân
Guardian Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Giai Nhân
Divine Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thánh Nữ
Red Spirit Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thái Bình
Sylphid Ray Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thần Nữ
Iris Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Anh Vũ
Faith Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thiên Vũ
Seraphim Set

 

♦ Phù Thủy

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Vải Thô
Pad Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Xương
Bone Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Ma Thuật
Legendary Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Nhân Sư
Sphinx Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Triệu Hồn
Grand Soul Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Ma Vương
Dark Soul Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thần Ma
Venom Mist Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Ánh Trăng
Eclipse

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Quỷ Vương
Hades Set

 

♦ Đấu Sĩ

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Phong Vũ
Storm Crow Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Lôi Phong
Thunder Hawk Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Cuồng Phong
Hurricane Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Hồng Long
Volcano Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Hoả Thần
Valiant Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Hủy Diệt
Phantom Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Bóng Ma
Destroyer Set

♦ Chúa Tể

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thiết Ma
Light Plate Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Huyền Thuyết
Adamantine Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Hắc Vương
Dark Steel Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Chí Tôn
Dark Master Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Hoàng Kim
Glorious Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thái Dương
Sunlight Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Đế Vương
Paewang Set

 

♦ Thuật Sĩ

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thuật Sĩ
Mistery Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Hỏa Thiên
Red Wind Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Ma Pháp
Ancient Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Phục Ma
Black Rose Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Thạch Anh
Aura Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Huyết Vương
Lilium Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Nữ Hoàng
Queen Set

 

♦ Thiết Binh

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Địa Long
Sacred Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Bạch Hổ
Storm Hard Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Quyền Lực
Piercing Set

Các loại Giáp Trụ (Set Item)

Bộ Bạch Long
Soul Phoenix Set

 

Bình Luân
Ngôn Ngữ »