Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

► Giới thiệu Wing 2 game Mu Online:

– Cánh hỗ trợ nhân vật tăng tốc độ di chuyển cộng thêm tăng điểm sát thương trong phạm vi cho phép. Tùy thuộc vào cấp độ của cánh mà khả năng hấp thụ cũng như phòng thủ sẽ khác nhau.
– Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2.
– Các loại cánh cấp 2:

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Cánh Rồng
Dragon Wings

Sử dụng cho: Chiến Binh

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Cánh Linh Hồn
Archangel Wings

Sử dụng cho: Phù Thủy

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Cánh Tinh Thần
Spirit Wings

Sử dụng cho: Tiên Nữ

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings

Sử dụng cho: Thuật Sĩ

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings

Sử dụng cho: Đấu Sĩ

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord

Sử dụng cho: Chúa Tể

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter

Sử dụng cho: Thiết Binh

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Cloak of Limit

Sử dụng cho: Thương Thủ

 

► Cách ép Cánh 2 game Mu Online cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Thuật Sĩ:

– Áp dụng cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Thuật Sĩ.
– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:

Wing 1 Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Ngọc Hỗn Nguyên Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Lông Vũ Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Vật phẩm Exl Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Wing 2
Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)
x1 x1 x1 x1
Yêu cầu tối thiểu +4 Yêu cầu tối thiểu +4
Tỷ lệ thành công nhờ vào cấp độ món đồ, vật phẩm Exl. Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%

CHÚ THÍCH:
– Lông Vũ (Loch’s of Feather) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.
– Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.
– Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: cánh rồng, cánh linh hồn, cánh tinh thần, cánh bóng đêm, cánh hỏa thiên.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

MẸO:
– Khi bạn thêm vật phẩm exl vào trong kết hợp, tỷ lệ % thành công tăng thêm.

► Cách ép Áo Choàng 2 game Mu Online cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ:

– Áp dụng cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ.
– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:

Wing 1 Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Ngọc Hỗn Nguyên Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 HHHT Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Vật phẩm Exl Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Cloak 2
Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)
x1 x1 x1 x1
Yêu cầu tối thiểu +4 Yêu cầu tối thiểu +4
Tỷ lệ thành công nhờ vào cấp độ món đồ, vật phẩm Exl. Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%

CHÚ THÍCH:
– Huy Hiệu Hoàng Tộc (HHHT) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.
– Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.
– Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: áo choàng của vua, áo choàng hiệp sĩ, cloak of limit.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

MẸO:
– Khi bạn thêm vật phẩm exl vào trong kết hợp, tỷ lệ % thành công tăng thêm.

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Bình Luân
Ngôn Ngữ »