Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) – Season 13

► Giới thiệu

– Khi nhân vật đạt cấp độ 800 hoặc cao hơn và đã hoàn thành nâng cấp nhân vật lên lớp 4 để có thể trang bị cánh cấp 4.
– Giống như Cánh cấp 3Cánh cấp 4 có thể được tạo ra thông qua sự kết hợp lông và cánh.

  • Các loại cánh cấp 4:

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Flame God
Dragon Knight
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Heaven
Soul Wizard
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Celestial Body
Noble Elf
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Cloak of Dominator
Empire Road
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Annihilation
Magic Knight
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Wings of Other World
Dimension Summoner
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Cloak of Judgment
Fist Blazer
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Cloak of Isolation
Shinning Lancer
  • Sức mạnh và tiềm năng:

Bảng thống kế chỉ số sát thương:

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

– Thoạt nhìn ta có thể so sánh được Cánh cấp 4 và cánh cấp 3 không chênh lệch nhau nhiều về (%) tăng sat thương và (%) hấp thụ.
– Nhưng ở Cánh cấp 4 chúng ta có được tăng sát thương ( đơn vị ) và đồng thời tăng phòng ngự (đơn vị ) cũng được tăng rất nhiều khi cánh tăng dần về + 1

Những tính năng đặc biệt ngẫu nhiên:

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

– Nếu thành công, Cánh cấp 4 sẽ cộng ngẫu nhiên 1- 4 thuộc tính trong 11 thuộc tính trên
– Đồng thời thuộc tính cũng sẽ được chọn ngẫu nhiên theo 4 giá trị khác nhau như bảng trên.

Những thuộc tính Sức mạnh:

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

– Một trong những tính năng đặc biệt duy nhất của cánh cấp 4
– Với tính năng này, Cánh cấp 4 không chỉ mang lại một lượng sát thương và hấp thụ lớn mà còn đem đến cho người chơi những tính năng nguyên tố ưu việt.

► Cách tạo cánh cấp 4

  • Nguyên liệu cần thiết 

-Linh Hồn Garuda (Garuda Flame) : Nhặt được từ đánh quái
-Mãnh vỡ Kundun (Golden Crest): Nhặt được từ boss Swamp of Darkness
-Lông vũ Garuda (Garuda Feather): Nhặt từ Deep Dungeon 2, 3, 4, 5.
Yêu cầu :
+ Cánh cấp 3 + 13 + tính năng 16 trở lên
+ Cụm ngọc Chaos + 2
+ Cụm ngọc Bless + 2
+ Cụm ngọc Soul + 2
+ Cụm Ngọc Creation + 2
+ Đá Linh Hồn Đỏ ( quay ra bằng đồ full cao cấp + 9 op 12 trở lên)

Higher Magic Stone Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Golden Crest Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Creation Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Bless Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Soul Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Chaos Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Garuda
Feather
Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Garuda
Flame
Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
x1
x50 x30 x30 x30 x30

 

Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Zen Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Wing Level 3
8,000,000 Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%.

CHÚ THÍCH:
– Cánh cấp 4 được ép một cách ngẫu nhiên.
– Chi phí trong Zen phụ thuộc vào tỷ lệ thành công
– Mỗi viên High Magic Stone sẽ tăng thêm 5% cho tỷ lệ thành công

  • Cách tạo cánh cấp 4

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

– Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đén Chao Goblin ở Noria để ép, nếu thành công sẽ nhận được cánh 4 tương ứng, thất bại có thể sẽ bị mất hết tất cả nguyên liệu ép hoặc cánh cấp 3 thành cánh trắng.
– Bùa hộ mệnh có thể thêm 10% vào tỷ lệ thành công

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

  • Nâng cấp thuộc tính của cánh 4:

Khảm linh thạch vào Cánh 4

Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4)

Bình Luân
Ngôn Ngữ »