Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) game Mu Online

Hướng dẫn chi tiết sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) trong game Mu Online: vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư, phần thưởng sự kiện Boss Attack

SỰ KIỆN BINH ĐOÀN PHÁP SƯ – BOSS ATTACK

– Khi hệ thống có thông báo: “Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu” tức là sự kiện đang diễn ra.
Địa điểm: Devias 4 (71,120)
Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm Excellent…

Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư
Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư
Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư
error: Content is protected !!