Hướng dẫn sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle) Mu Online

Giới thiệu chung

  • – Huyết Lâu bao gồm 8 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
  • – Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo Tàng Hình.
  • – Áo Tàng Hình được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria theo công thức.

Công thức quay áo tàng hình

Công thức chung để ép Áo Tàng Hình

 

Vật Phẩm Rớt từ quái vật cấp độ
Thánh Chỉ +1 / Nanh Máu +1 Trên Level. 2 (Spider)
Thánh Chỉ +2 / Nanh Máu +2 Trên Level. 32 (Ghost)
Thánh Chỉ +3 / Nanh Máu +3 Trên Level. 45 (Vepar)
Thánh Chỉ +4 / Nanh Máu +4 Trên Level. 57 (Death Cow)
Thánh Chỉ +5 / Nanh Máu +5 Trên Level. 68 (Silver Valkyrie)
Thánh Chỉ +6 / Nanh Máu +6 Trên Level. 76 (Blood Wolf)
Thánh Chỉ +7 / Nanh Máu +7  Trên Level. 84 (Bream Knight)
Thánh Chỉ +8 / Nanh Máu +8 Trên Level. 84 (Bream Knight)

Bảng nguyên liệu và cấp độ quái vật

Bảng công thức cụ thể

Tham gia sự kiện

– Phải là 1 trong 10 người đầu tiên mang áo tàng hình đến một trong 2 NPC ở Devias (209, 30) và (220, 9) để được đưa vào Lâu đài máu. (Một ở bên trong nhà thờ và người còn lại thì ở ở bên ngoài).
– Các nhóm giữa người chơi vẫn được giữ nguyên. Và bạn cũng có thể thiết lập 1 nhóm mới khi đang trong Lâu đài máu.

Gặp Linh hồn Tổng Thiên Sứ đề vào Huyết Lâu

Gặp Linh hồn Tổng Thiên Sứ đề vào Huyết Lâu

Các tầng của Huyết Lâu

– Các luật trong Lâu Đài Máu:

+ Các áo tàng hình với cấp độ tương ứng sẽ biến mất sau khi vào Lâu đài máu.
+ Lệnh dịch chuyển vẫn có hiệu lực sau khi vào Lâu đài máu.
+ Người chơi không được phép vào sau khi Lâu đài máu đóng hoặc bắt đầu cuộc chiến.
+ Khi nhân vật bị giết trong Lâu đài máu sẽ trở về Devias.
+ Sử dụng bùa về làng trong Lâu đài máu sẽ đưa người chơi trở về Devias.
+ Không bị mất điểm kinh nghiệm khi người chơi bị giết trong Lâu đài máu.
+ Không mất zen khi bị giết trong Lâu đài máu.
+ Không rớt đồ trên người khi bị giết.
+ Không cho phép giết người trong Lâu đài máu.
+ Sau khi nhiệm vụ trong Lâu đài máu bắt đầu, người chơi không thể di chuyển đến vùng an toàn khác.
+ Nhân vật ở lâu Lâu đài máu sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa về Devias.
+ Nếu nhiệm vụ được hoàn thành trong thời gian quy định (15 phút) tất cả quái vật sẽ biến mất và Lâu đài máu sẽ đóng cửa sau 2 phút sau đó các nhân vật sẽ được đưa về Devias.
+ Những kỹ năng có thể sử dụng được trong vùng an toàn

  •  Tăng sức phòng thủ
  •  Tăng sức đánh
  •  Tăng sinh mệnh
  •  Tăng lượng máu
  •  Phòng thủ năng lượng

+ Không thể giao dịch trong Lâu đài máu.
+ Khi máu của Tiểu qủy hoặc Thần hộ mệnh tụt đến 0 nó sẽ tự động thay cái khác nếu có sẵn trong thùng đồ.
+ Mỗi nhân vật trong một tài khoản được phép vào Lâu đài máu 6 lần 1 ngày.

Nhiệm vụ & Phần thưởng

– Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm sẽ tương ứng với cấp độ bạn đang có.

– Có 3 nhiệm vụ chính: phá hủy cổng thành, phá hủy tượng pha lê và hoàn thành nhiệm vụ của Archangel. Người chơi sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm tuỳ theo nhiệm vụ hoàn thành.

– Khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm theo tỉ lệ dưới đây.

– Khi trong Nhóm của bạn có 1 thành viên hoàn thành nhiệm vụ của Archangel, thì bản thân người ấy được thưởng viên ngọc Chao, và những thành viên còn lại trong nhóm nếu còn sống sót sẽ nhận được thưởng thêm Wcoin (Tuỳ từng MU). Người hoàn thành các nhiệm vụ hưởng 50% điểm kinh nghiệm, 50% điểm còn lại sẽ được chia cho các thành viên khác trong nhóm.

Lâu đài máu tầng thứ  Phá vỡ Cổng thành
(A)
Phá vỡ Casket
(B)
Hoàn thành nhiêm vụ
(C)
Số lượng quái vật cần phải tiêu diệt
để phá Cổng thành (D)
1 20,000 20,000 5,000 160
2 50,000 50,000 10,000 180
3 80,000 80,000 15,000 200
4 90,000 90,000 20,000 220
5 100,000 100,000 25,000 240
6 110,000 110,000 30,000 260
7 120,000 120,000 35,000 280
8 120,000 120,000 35,000 280
Điểm kinh nghiệm được hưởng Mức độ hoàn thành Ví dụ
1 Người chơi phá vỡ cổng, casket và hoàn thành nhiệm vụ A + B + C + (thời gian còn lại * D)
2 Người chơi phá vỡ cổng và casket nhưng không thể hoàn trả item A + B
3 Người chơi phá vỡ cổng thành A
4 Thành viên của party không thể phá vỡ cổng thành nhưng đã hoàn thành nhiêm vụ C + (thời gian còn lại * D)

Vật phẩm nhiệm vụ

Vật phẩm nhiệm vụ

error: Content is protected !!