Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online

Tính năng trò truyện trong Mu Online

Tính năng của trò chuyện là giao tiếp giữa những người chơi trực tuyến. Tùy chọn có thể là một tin nhắn riêng tư hoặc công khai cho lựa chọn của những người muốn nói chuyện.

Lưu ý: Để giao tiếp, bạn phải ở cấp độ 6 trở đi.

Tin nhắn riêng
Đối với trò chuyện, không chỉ người ở gần có thể đọc được mà cả người ở Bản đồ khác cũng có thể trao đổi cuộc trò chuyện. Nội dung tin nhắn chỉ hiện thị cho hai người và người khác không thể đọc được

Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online
Phiên bản Season 3
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online
Phiên bản từ EX700 trở đi

 

Giao diện khung Chat

Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online
Phiên bản Season 3
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online
Phiên bản từ EX700 trở đi

 

1 Bar Window Control Thay đổi kích thước cửa sổ Chat
2 Chat window Nơi hiển thị nội dung tin nhắn
3 Change Chat Button Thay đổi chế độ Chat (Riêng tư, đội nhóm,…)
4 Private Message Window Điền tên nhân vật bạn muốn bắt đầu tin nhắn riêng tư
5 Chat Text Entry Khung để điền nội dung chat

 

Danh sách các nút Chat
Icon (Season 3) Icon (EX700) Tên Mô tả
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online General Chat  Bật chế độ tin nhắn chung
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Party Chat Bật chế độ tin nhắn Đội Nhóm
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Guild’s Chat Bật chế độ tin nhắn Hội
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Chat of Gens Bật chế độ tin nhắn với những thành viên trong Gens
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Blocking Whispers Tắt chức năng Thì thầm
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online System Messages Xem lại tin nhắn của hệ thống
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Chat Exit  Ẩn tất cả tin nhắn khi Tắt
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Chat window Bật khung chat lên
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Adjustment Options Tùy chỉnh kích thước khung Chat
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online Transparency Tùy chỉnh độ trong suốt của khung Chat

Điều chỉnh độ trong suốt

Bấm vào biểu tượng để điều chỉnh độ trong suốt của khung Chat. Có 4 cấp độ để bạn lựa chọn.

Danh sách bạn bè

Lợi ích của danh sách bạn bè là:

  • Có một danh sách bạn bè
  • Biết được họ đang trực tuyến hay không
  • Xem họ đang ở máy chủ nào
  • Gửi thư trực tiếp đến họ
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online

Season 3 – Ex700

Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online
Season 12 Ep 1

Để bắt đầu trò chuyện với bạn trong danh sách, chỉ cần thực hiện Nhấp chuột trái 2 lần vào ID của nhân vật đó.

Gửi thư

Tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn không thể tìm thấy liên hệ của mình trực tuyến, vì vậy hãy để lại email để khi bạn trực tuyến, bạn có thể đọc nó

Gửi thư
Mở Hộp thư – Chọn Viết nơi bạn sẽ thấy tùy chọn này, nơi bạn sẽ phải nhập ID của ký tự mà bạn muốn gửi Thư cũng như chủ đề của thư cũng như nội dung của thư và sau khi kết thúc nhấn nút Gửi.

Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online
Season 3 – EX 700
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online
Season 12 EP 1

Nhận thư

Khi nhận được thư, bạn sẽ nhận được thông báo phía bên dưới tay phải.

Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online

Season 12 EP1 ~ X

Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online

eX700 ~ Season 12

Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online
Season 3 ~ Season 6 EP3
Hướng dẫn tính năng trò chuyện (chat) trong game Mu Online
0.95 ~ Season 3

Để đọc Thư đã nhận, Nhấp chuột trái 2 lần vào thư để đọc
Mở hộp thư bạn có thể tùy chọn Gửi lại, xóa thư đã nhận.

Bình Luân
Ngôn Ngữ »