Hệ thống Auto trong game Mu Online

Cấu hình đánh quái

  • Click vào biểu tượng Thiết Lập ở góc trái:
Nút thiết lập auto mu online
  • Thiết lập phạm vi đánh quái xung quanh nhân vật
Phạm vi đánh quái
  • Thiết lập kỹ năng đánh quái
  • Thiết lập kỹ năng hỗ trợ
  • Ngoài ra còn cho bạn lựa chọn đánh quái theo hình thức nào
  • Lưu thiết lập lại

Cấu hình nhặt đồ

  • Chọn chức năng nhặt đồ bên cạnh đánh quái, chọn phạm vi nhặt xung quanh nhân vật:
  • Nếu muốn tự nhặt món đồ nào thì gõ vào ô trống rồi bấm thêm:
  • Lưu thiết lập lại:

Lưu ý: một số Mu sẽ không hiểu tiếng việt có dấu. Do đó để nhặt vật phẩm nào ta chỉ cần ghi các ký tự có trong vật phẩm đó.
Ví dụ:
Lông Vũ --> ng V
Giày Thần Long --> y Th hoặc n Long
Gậy Thần Ma --> y Th hoặc n Ma

error: Content is protected !!