Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3

Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

* Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn
Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina

+ Nơi tìm: Lost Tower 1

Giai đoạn 2:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.
Chiến binh: thanh gươm gãy
Phù thủy: linh hồn phù thủy
Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: con mắt Abyss

+ Nơi tìm: Lost Tower 7

* Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 – Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)

Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

+ Nơi tìm: Tarkan

Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon

+ Nơi tìm: Tarkan

* Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)

NPC Debin tại Lorencia (140,120)

Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin

+ Nơi tìm:
Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus

Giai đoạn 2:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin

Balram – Death Spirit – Soram

+ Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)

Giai đoạn 3:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin

Dark Elf

+ Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)

error: Content is protected !!