Hệ thống cưới hỏi trong game MU Online

Kết hôn

Phí kết hôn: 2.000.000 Zen
Chú rể, cô dâu di chuyển đến Map Devias 2 và đứng theo toạ độ sau:
Chú rể đứng ở toạ độ: 13 25
Cô dâu đứng ở toạ độ: 13 26
Sau đó chú rể đánh lệnh cầu hôn: /marry to TênNhânVậtCôDâu
Ví dụ: tên nhân vật cô dâu là GoldMUELF thì các bạn đánh: /marry to GoldMUELF
Nếu việc cưới hoàn tất thì cả 2 sẽ thấy pháo bông nổ lốp đốp đầy màu sắc và cả server sẽ nhận được thông báo. Nếu chưa được thì kiểm tra lại lệnh đã chính xác chưa.

Trong quá trình làm vợ chồng

  • Vợ / chồng muốn tìm đến người còn lại thì gõ lệnh: /marry track
  • Muốn vợ hoặc chồng bay đến chỗ mình thì gõ lệnh: /marry trace
  • Lưu ý: cả 2 cùng online mới dùng được 2 lệnh này

Ly hôn

Phí ly hôn: 2.000.000 Zen
Để ly hôn 2 vợ chồng đến chỗ cũ lúc mới kết hôn.
Vợ hoặc chồng gõ lệnh: /marry divorce

error: Content is protected !!