Hướng dẫn tính năng cửa hàng cá nhân (Personal Store) game Mu Online

♦ Kích hoạt cửa hàng cá nhân

Cửa hàng cá nhân là một tính năng mới của MU. Nó cho phép người chơi bán vật phẩm của họ với số lượng zen mà họ ấn định. Cửa hàng cá nhân có thể được kích hoạt với cấp độ tối thiểu là cấp 6 và sẽ vẫn mở ngay cả khi bạn di chuyển quanh bản đồ.

Để kích hoạt Cửa hàng cá nhân, bạn có thể nhấn phím “S” trong khi mở rương đồ của bạn hoặc mở rương và nhấp vào Cửa hàng cá nhân ở phía dưới bên phải màn hình kho của bạn.

LƯU Ý: Bạn có thể ấn giá cho vật phẩm từ 1 – 99.999.999 zen.

Sau khi bạn đã đặt giá cho các vật phẩm bạn muốn bán và đã đặt tên cho cửa hàng của bạn, bạn có thể mở cửa hàng bằng cách nhấp vào nút MỞ ở dưới cùng của Cửa Hàng Cá Nhân. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận việc mở rương.

Hệ Thống Cửa Hàng
Giao diện mới của Cửa hàng cá nhân cập nhật từ phiên bản Ex700 trở đi

Hình thức bán hàng
Kể từ Season 8 Ep 2, các vật phẩm được bán trong cửa hàng cá nhân có thể được ấn định một mức giá cố định bằng Zen hoặc quy ước ra ngọc (Ngọc Ước Nguyện, Ngọc tâm linh, Ngọc Hỗn Nguyên).

Phí Hoa hồng 
Hệ thống mặc định tính phí hoa hồng 3% cho trang sức và 1% cho Zen.

LƯU Ý: Nên để rương trống trống để nhận Ngọc và Zen.

Tìm kiếm Cửa hàng cá nhân
Chức năng mới được thêm vào từ Season 8 Ep 2, nhấn phím tắt “P” sẽ hiển thị danh sách tất cả Cửa hàng cá nhân đang mở và nhấp vào từng Cửa hàng, bạn sẽ thấy nội dung của nó.

LƯU Ý: Chỉ những Cửa hàng cá nhân nằm trong vùng an toàn của (Lorenca, Devias, Noria, Eloween) mới có thể xuất hiện trong danh sách.

NPC
Ngoài ra, còn có một NPC gọi là ‘Private Store Bulletin Board’ ở Chợ Loren (138, 142) và (110, 134), nơi người chơi có thể tìm kiếm danh sách Cửa hàng cá nhân.

error: Content is protected !!