Hướng dẫn tổ đội lập nhóm (Party) game Mu Online

♦ Hệ thống Party

Party là một khía cạnh của MU trong đó các nhân vật khác nhau có thể tạo thành một tổ đội trong thế giới rộng lớn của MU. Hỗ trợ, hợp tác việc săn bắn sẽ cho phép bạn tiêu diệt những con quái vật cực kỳ mạnh dễ dàng hơn là việc chiến đấu một mình. Thông qua một tổ đội Party, bạn sẽ tìm thấy những nhân vật khác nhau với những thuộc tính nhau sẽ giúp bạn tiến về phía trước nhanh hơn.

  • Nhân vật từ cấp 6 trở lên có thể tự tạo nhóm riêng của mình.
  • Mỗi tổ đội có tối đa 5 người (Game MU season 6 MU4viet có tối đa 10 người) tuỳ từng admin điều chỉnh.

♦ Yêu cầu tham gia tổ đội Party

Nhấn phím “D” để mở cửa sổ lệnh chọn “Party”

Mở cửa sổ Menu nhanh bằng cách nhấn ALT + Chuột phải vào Nhân vật khác sẽ hiện ra tuỳ chọn.

error: Content is protected !!