Hướng dẫn tính năng thách đấu (Dual PvP) game Mu Online

Thách đấu tay đôi

Bất kỳ nhân vật nào từ Cấp 6 trở lên đều có thể sử dụng hệ thống Duel (Thách đấu), khi chết trong Đấu tay đôi, cả vật phẩm lẫn Exp đều không bị mất.

Nhấn “D” để mở yêu cầu thách đấu với nhân vật đã chọn hoặc có thể mở cửa sổ nhanh bằng tổ hợp phím ALT + chuột phải lên nhân vật đã chọn để Quyết đấu.

Quyết đấu mu online

Khi yêu cầu thách đấu đối phương sẽ hiện lên bảng có chấp nhận thách đấu không?

Nếu chấp nhận cả 2 sẽ vào trong đấu trường. Các nhân vật khác có thể vào đấu trường để xem quyết đấu giữa 2 người chơi.

Nhân vật nào kill 10 lần đối thủ trước sẽ chiến thắng.

error: Content is protected !!